رزومه کاری

چشم انداز و ماموریت آسانسور آسا:

 

ديدگاه

1- چشم انداز و ماموریت دستيابي به رتبه اول كشور در صنعت آسانسور و پله برقي.

2- گسترش فعاليت شركت در كشور و خدمات پس از فروش آن.

هدف

1- ماندگاري در بهترين رتبه خدمات پس از فروش و سرويس و نگهداري در ايران 


2- تلاش جهت ارائه قيمت رقابتي و كاهش در مدت زمان اجراء .


3- افزايش تنوع محصول به همراه كيفيت آن و ايجاد نوآوري در صنعت و دستيابي به نوين ترين تكنولوژي‌هاي صنعت آسانسور و پله برقي .


4- سرمايه گذاري در راستاي آزمايشگاه تست آسانسورهاي خاص .

خط مشي كيفي

 

1- بهبود مستمر كيفيت محصول.


2- رعايت زمان تحويل و نصب آسانسور.


3- افزايش ظرفيت توليد و توسعه بازار.