رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

آسانسور بیماربر

آسانسور بیماربر

آسانسور بیماربر چیست؟   اهمیت آسانسور بیماربر آسانسور بیماربر از نظر فنی یک دستگاه بلند کننده پیچیده است که باید...

ادامه مطلب