رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

باربر صنعتی

باربر صنعتی

انواع باربر صنعتی باربر صنعتی را میتوان بر اساس متغیرها و مشخصات فنی و ساختاری تقسیم بندی نمود. در زیر...

ادامه مطلب