رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

ترمز آسانسور و انواع آن

ترمز آسانسور و انواع آن

ترمز آسانسور و انواع آن ترمز آسانسور و انواع آن,در صورت قطعی برق یا قطع برق سیستم کنترل ترمز آسانسور...

ادامه مطلب