رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

وظایف سرویس کار آسانسور چیست

وظایف سرویس کار آسانسور چیست

وظایف ابتدایی یک سرویسکار آسانسور   وظایف سرویس کار آسانسور چیست,جنبه های گوناگونی دارد. بخش اول عمومی ترین بخش ان...

ادامه مطلب