رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

مراحل نصب تا تحویل آسانسور

مراحل نصب تا تحویل آسانسور

مراحل کلی نصب آسانسور 1-دیدن کار و محل پروژه و بررسی اولیه        مراحل نصب تا تحویل آسانسور...

ادامه مطلب