رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

ایمنی در پله برقی چگونه است

ایمنی در پله برقی چگونه است

موارد ایمنی در پله برقی ایمنی در پله برقی چگونه است, برخی موارد که هنگام سوار شدن در پله برقی...

ادامه مطلب