رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

طراحی آسانسور و نصب آن

طراحی آسانسور و نصب آن

 نکاتی در طراحی آسانسور که باید بدانیم طراحی آسانسور و نصب آن, هنگام آماده شدن سیستم نصب آسانسور در ملک...

ادامه مطلب