رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

آسانسور روملس چیست

آسانسور روملس چیست

آسانسور روم لس چیست؟ آسانسور روملس چیست, موتور های روم لس، نوعی از موتور های سنکرون بوده و دارای تعداد...

ادامه مطلب