رزومه کاری

آخرین نوشته ها

تهران,شهرک دانشگاه

mohsenyaqubi3@gmail

09128066284

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 20

معنای حروف در دگمه های آسانسور

معنای حروف در دگمه های آسانسور

حرف g و b و p بر روی دکمه آسانسور یعنی چه؟ معنای حروف در دگمه های آسانسور, دکمه های...

ادامه مطلب